GAME PC

Game online robot tuyệt hay Battletech thử nghiệm ngày 15/03

Tựa game online được nhiều người trông đợi, Battletech sẽ chính thức mở cửa thử nghiệm closed beta vào ngày 15/03 tới đây. Tuy nhiên theo nhà phát triển Harebrained Schemes, giai đoạn thử nghiệm này sẽ chỉ dành cho những người đã bỏ tiền đóng góp cho giai đoạn .

Read More »