Tag Archives: chơi game

Cận cảnh nghề làm âm nhạc cho game

Câu hỏi đặt ra là có bao nhiều ngành nghề liên quan đến công nghiệp game? Nhiều, trong một bài viết không thể trình bày hết vì vậy mong sự đóng góp của mọi người cho từng nhánh ngành nghề khác nhau và chức năng của họ đối với tiến .

Read More »