Tag Archives: game nhập vai

Lạ lùng game Diệp Vấn – chơi 1 được 3

Diệp Vấn Online không xây dựng theo class nhân vật mà để người chơi được tự mình trải nghiệm theo 3 hình thái Ảnh Sứ, Võ Tôn và Thần Cơ. Mỗi hình thái lại mang một thế mạnh riêng và vũ khí chiến đấu đặc trưng khác nhau. Khi hiểu .

Read More »