Tag Archives: http://facebook.com/longmon.vn

Cẩm nang đua top trong Long Môn Tiêu Cục

Chỉ còn chưa đầy 24h nữa, game thủ chờ đợi bản Việt của mini-client 2.69D đề tài vận tiêu Long Môn Tiêu Cục(LMTC) sẽ được trải nghiệm sản phẩm. 04 ngày Alpha Test này cũng được coi là “bước đệm kinh nghiệm” cho người chơi trước khi bước vào đợt .

Read More »