Tag Archives: tại đây

Top 7 game thực tế ảo VR hay nhất năm 2016

Superhot VR Superhot không chỉ là phiên bản làm lại bằng VR mà thực sự đã được thiết kế, phát triển lại và thêm vào bộ điều khiển dành riêng. Giống với bản trên PC, thời gian trong Superhot VR không hoàn toàn đứng yên mà thực chất chỉ trôi .

Read More »